fbpx
Aktualności

Gdańska Polityka Wodna

W 2021 roku Biuro Rozwoju Gdańska zakończyło pracę nad Gdańską Polityką Wodną. To element Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna realizowanego w ramach Strategii Rozwoju Gdańska 2030+. Dzięki wnikliwemu przeanalizowaniu przestrzeni nadwodnych, Gdańska Polityka Wodna umożliwia podjęcie działań w kierunku atrakcyjnego i zrównoważonego zagospodarowania nabrzeży. W skład studium wchodzą cztery opracowania: Polityka Wisły (szkielet wodny miasta), Polityka Motławy (serce wodne miasta), Polityka Potoków i Małych Rzek (codzienne życie miasta), Polityka Zatoki Gdańskiej (morski waterfront Gdańska). Przyjrzymy się bliżej Polityce Wisły, w której znajdują się wytyczne do zmian w rejonie Wyspy Sobieszewskiej.

Jaki jest cel powstania Gdańskiej Polityki Wodnej?

Studium ma ułatwić zrównoważone zagospodarowanie terenów nadwodnych, uwzględniające ich walory przyrodnicze, zbliżyć mieszkańców do wody, ale także poprawić ochronę przeciwpowodziową. Korzystać z niego będą – planując i realizując nowe projekty w Gdańsku – jednostki miejskie oraz prywatni inwestorzy. Opracowanie daje także wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Warto pamiętać, że studium może być również pomocą dla mieszkańców i lokalnych stowarzyszeń przy zgłaszaniu projektów do gdańskiego Budżetu Obywatelskiego oraz Zielonego Budżetu Obywatelskiego.

Studium Gdańska Polityka Wodna jest ważnym dokumentem ze względu na spójne i kompleksowe ujęcie całego układu wodnego miasta oraz wieloaspektowe wytyczne, począwszy od zagospodarowania pojedynczego fragmentu, aż po planowanie całej sieci wodnej. Kolejny etap prac nad Gdańską Polityką Wodną, realizowany wspólnie z jednostkami miejskimi, m.in. spółką Gdańskie Wody, rozpocznie się w 2023 roku.. Obejmie on stworzenie bazy nadwodnych terenów zielonych oraz opracowanie błękitnych kart zawierających wytyczne co do ich zagospodarowania.

Polityka Wisły w rejonie Wyspy Sobieszewskiej

Obszerne opracowanie dotyczące brzegów Wyspy Sobieszewskiej pokazuje, że jest to strefa przyrodniczo-rekreacyjna, której rozwój zakładany jest w oparciu o funkcje usługowe związane z:rekreacją, sportem, turystyką oraz w oparciu o powiązania z lasami i zielenią ekologiczno-krajobrazową. Ważnym elementem jest zachowanie przyrodniczego charakteru i ochrona miejsc cennych przyrodniczo oraz poprawa dostępności pieszej i rowerowej.

Miejsca, które mają powstać w przyszłości powinny posiadać minimalne wyposażenie złożone ze stołów piknikowych. W drugim etapie wskazane jest uzupełnienie ich o pomosty, zejścia do wody, tarasy widokowe, tablice edukacyjne. Kształtowanie krawędzi brzegu przyrodniczo-rekreacyjnego ma uwzględniać głównie przyrodniczy charakter miejsca. Dla zachowania naturalnego wyglądu brzegu proponuje się rozwiązania minimalnie ingerujące w krajobraz, wykorzystujące naturalne materiały oraz działania zmierzające do renaturyzacji brzegów.

Szczegóły dotyczące Gdańskiej Polityki Wodnej znajdują się na stronie Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl. 

Przeczytaj również:
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt według ustawień przeglądarki.
X
X