fbpx
Aktualności

Stacja Ornitologiczna MiIZ PAN

Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN wpisana jest w krajobraz Wyspy Sobieszewskiej (Górki Wschodnie) od 1957 roku, kiedy to ówczesny Instytut Zoologii PAN w Warszawie postanowił przenieść działającą przy nim Stację Badania Wędrówek Ptaków, pod nazwą Stacja Ornitologiczna, na wybrzeże. Dobór miejsca nie był przypadkowy. Wyspa leży bowiem na jednym z europejskich szlaków migracyjnych ptaków, posiada walory związane z masowym zimowaniem kaczek na Zatoce Gdańskiej. Charakteryzuje się dwoma rezerwatami przyrody: „Ptasi Raj” i ”Mewia Łacha”, ponadto obecnie w części objęta jest obszarem NATURA 2000 „Ujście Wisły”; nadano jej również status obszaru chronionego krajobrazu.

Stacja Ornitologiczna MiIZ PAN jako placówka naukowa zajmuje się statutowo badaniami z zakresu ornitologii, w tym ekologii, wędrówek, rozmieszczenia, liczebności i rozrodu ptaków – ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ptaków jako zasobu bioróżnorodności. Stacja realizuje również państwowy monitoring środowiska, prowadzi konsulting ekologiczny oraz edukację przyrodniczą. W Stacji działa Centrala Obrączkowania Ptaków, która reprezentuje Polskę w Europejskiej Unii Obrączkowania Ptaków (EURING). Centrala przeprowadza szkolenia dla obrączkarzy oraz gromadzi informacje o znakowanych w Polsce ptakach, a także zbiera wiadomości o ponownie stwierdzonych ptakach z obrączkami krajowymi i zagranicznymi.

Edukacja przyrodnicza – atrakcyjnie do młodych i starszych
Stacja Ornitologiczna realizuje także edukację przyrodniczą opartą przede wszystkim na wykładach ornitologicznych we własnej bazie lokalowej z wykorzystaniem , dużej wieloletniej kolekcji muzealnych okazów ptaków, obrączek ornitologicznych, nagrań ptasich głosów oraz profesjonalnej wiedzy wykładowców. Ta forma działań skierowana jest głównie do grup dzieci i młodzieży szkolnej. Placówka współuczestniczy również w różnorodnych imprezach plenerowych organizowanych przez zaprzyjaźnione instytucje proekologiczne.

Kontakt w sprawie udziału w wykładach:
Alicja Bielska
Stacja Ornitologiczna MiIZ PAN,
Ul. Nadwiślańska 108,
80-680 Gdańsk Wyspa Sobieszewska
tel. 58 3080759,
e-mail: [email protected],
www.stornit.gda.pl

Przeczytaj również:
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt według ustawień przeglądarki.
X
X