fbpx
Społeczność

Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

Rada dzielnicy Wyspa Sobieszewska powstała z rady osiedla w 2014 roku. Radni swoje dyżury pełnią w budynku GAK Wyspa Skarbów przy ul. Turystycznej 3. Przewodniczącym Rady Dzielnicy jest Ryszard Nowak (dyżur w każdą ostatnią środę miesiąca w godz. 17.00, 18.30), Zastępcą Tadeusz Michalski (dyżur przed każdą sesją w godz. 17.00 – 18.00), Przewodniczącym Zarządu Dzielnicy Władysław Sidorko (dyżury w każdy wtorek w godz. 11.00 – 12.00), a Zastępcą Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy jest Krzysztof Wąsowski. 

Rada dzielnicy zajmuje się ważnymi dla społeczności sprawami. Do zadań tych należą m.in.: rozwiązywanie istotnych problemów dzielnic, stały kontakt z mieszkańcami dzielnic (np. poprzez stałe dyżury członków rad), przyjmowanie wniosków i skarg mieszkańców dotyczących dzielnic, współpraca z komisjami i radnymi rady miasta i opiniowanie spraw dotyczących dzielnic, a następnie informowanie o nich mieszkańców dzielnic, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy życia mieszkańców dzielnic (np. w zakresie komunikacji miejskiej, zagospodarowania przestrzennego dzielnic, ochrony środowiska), współpraca z policją, strażą miejską, strażą pożarną w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego, bezpieczeństwa mieszkańców oraz przeciwdziałania patologiom społecznym na terenie dzielnicy.

Rada dzielnicy angażuje się m.in. w sprawy: zagospodarowania terenu po OSW Drogowiec, lobbuje na rzecz stworzenia przystani żeglarskiej w Sobieszewie, dba o dostępność wejść na plażę w Sobieszewie, opiniuje projekty dotyczące inwestycji na Wyspie.

Informacje o aktualnych sprawach, którymi zajmuje się rada znajdują się na: http://radawyspy.pl/.

Przeczytaj również:
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt według ustawień przeglądarki.
X
X