O przyrodniczą wartość wyspy dbają przyrodnicy, m.in. z grupy Kuling. Jednym z efektów pracy Kulingu jest stworzenie ścieżki przyrodniczej na Mewią Łachę. Na terenie wyspy rezerwat zajmuje powierzchnię 19 ha. Pozostała jego część o powierzchni 131 ha znajduje się po drugiej stronie Wisły, we wsi Mikoszewo. Występuje tu ogromne bogactwo gatunków – w sumie prawie 300 w różnych porach roku. Okresowo można tu spotkać ogromne stada mew, rybitw, kaczek i siewkowców. Letnie stada mewy małej liczą kilkanaście tysięcy ptaków i należą do największych w Europie, zaś zimowe stada różnych gatunków kaczek i mew – nawet 100 tys. ptaków.