fbpx

Budżet Obywatelski na Wyspie Sobieszewskiej

Projekt, który realizowany będzie w ramach BO na gdańskiej wyspie, nazwano: „Vistula – zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej” i dotyczy zagospodarowania nabrzeża Martwej Wisły od mostu (obecnie pontonowego) do ul. Kolonijnej. Będzie to pierwszy etap rewitalizacji przestrzeni publicznej w miejscu dawnego Parku Zdrojowego. Rada Osiedla Wyspa Sobieszewska opisuje plany dotyczące inwestycji na swojej stronie: http://radawyspy.pl/

Aktualnie obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje utworzenie przestrzeni publicznej od nabrzeża Martwej Wisły poprzez tereny byłego Parku Zdrojowego, do działek położonych po obydwu stronach ul. Radosnej. Założenia planu nawiązują do sposobu wykorzystania tych terenów z przełomu XIX i XX w. W tym czasie nabrzeże było urokliwym traktem spacerowym i miejscem wypoczynku wraz z przystaniami dla statków pasażerskich, żeglarzy i kajakarzy. Ze względu na ograniczone środki zaplanowaną rewitalizację podzielono na kilka etapów. W przyszłym roku powstać ma ciąg spacerowy. Do tego zamontowane zostaną lampy, ławki i kosze. Inwestycja szacowana jest na 159 tys. złotych. Jego wnioskodawcą był Władysław Sidorko, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska.

– Tutaj brakuje tzw. przestrzeni publicznej, a na naszych nabrzeżach… nic nie ma. Cała infrastruktura, jaka była tu kiedyś, uległa zniszczeniu. Przed 100 laty był tu i Park Zdrojowy, i przystanie, i piękny pensjonat. Pozostały jedynie fragmenty starodrzewu – zaznacza Władysław Sidorko.

W Sobieszewie, po wschodniej stronie mostu, znajduje się jedyna tutejsza przychodnia. Osoby, które wysiadają na przystanku autobusowym przy moście, udając się właśnie do przychodni, korzystają z przejścia wzdłuż nabrzeża. Tędy jest krótsza droga.

– To jeden z argumentów za zagospodarowaniem nabrzeży. Drugi: zależy nam na odtworzeniu przynajmniej namiastki dawnego Parku Zdrojowego. Zagospodarowanie nabrzeża będzie początkiem do stworzenia brakującej tu publicznej przestrzeni. Chcemy też pieszy ruch turystyczny wyprowadzić z ulicy typowo samochodowej, komunikacyjnej nad wodę – podkreśla przewodniczący Sidorko.

Więcej informacji o działalności Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska: http://radawyspy.pl/.

Fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Projekty zgłoszone budżetu obywatelskiego

Mieszkańcy i mieszkanki Wyspy Sobieszewskiej zgłosili łącznie 9 projektów do Budżetu Obywatelskiego 2020. Weryfikacja zgłoszeń potrwa do 31 lipca (zdarzają się powtórzenia), a głosowanie odbędzie się w dniach 9-23 września 2019 r. Trzymamy kciuki za propozycje z naszej dzielnicy!

Łącznie do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 zgłoszono 584 projekty, o 120 więcej niż w poprzednim roku.

Projekty, które poddane zostaną weryfikacji (potrwa do 31 lipca) z Wyspy Sobieszewskiej to:

 1. Rodzinna Gra Terenowa Wyspa Sobieszewska – zabawa na orientację
 2. Plac Zabaw dla dzieci, Górki Wschodniej, ul. Nadwiślańska
 3. Przystanek tramwaju wodnego i miejsca do cumowania na Górkach Wschodnich (w okolicy Rezerwatu Ptasi Raj).
 4. “Bezpieczeństwo strażaków większym bezpieczeństwem mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej” – zakup ubrań specjalnych do działań ratowniczych na Wyspie Sobieszewskiej dla strażaków OSP Gdańsk Wyspa Sobieszewska
 5. Zagospodarowanie części parkowej jako III etap parku rekreacyjno-botanicznego przy ul. Narcyzowej.
 6. Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw – projekt.
 7. Plac zabaw z terem rekreacyjnym..
 8. Plac zabaw z terenem rekreacyjnym.
 9. Zakup nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gdańsk Sobieszewo. Polepszenie bezpieczeństwa p.pożarowego i skuteczności działania OSP Gdańsk Sobieszewo na terenie Wyspy Sobieszewskiej.

Projekty Budżetu Obywatelskiego

Znamy projekty zakwalifikowanego do głosowania w Budżecie Obywatelskim Miasta Gdańska na rok 2021. To aż 10 działań zgłoszonych przez mieszkańców i mieszkanki. Głosowanie na projekty odbędzie się między 16 a 30 września, wyniki będą ogłoszone do 7 grudnia 2020.

Zakwalifikowane zostały następujące projekty (podajemy jedynie nazwy, opisy dostępne będą przy wrześniowym głosowaniu, kolejność spisu nie ma znaczenia).

 1. Koty i my
 2. Rodzinna Gra Terenowa Wyspa Sobieszewska – zabawy z mapą
 3. Budowa slipu do wodowania łodzi do ratownictwa i rekreacyjnych na przedłużeniu drogi od straży pożarnej (ul. Turystyczna 28, w kierunku Wisły)
 4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed Domem Kultury GAK Wyspa Skarbów i Biblioteką przy ul. Turystycznej 3.
 5. Plac zabaw przy ul. Wienieckiej
 6. Ciąg spacerowo-rowerowy nad Martwą Wisłą od przystanku tramwaju wodnego do Ptasiego Raju.
 7. Zagospodarowanie terenu i rekreacji i sportu i placu zabaw – część druga.
 8. Zielona Wyspa Sobieszewska.
 9. Bezpieczeństwo strażaków-ochotników bezpieczeństwem całej Wyspy Sobieszewskiej. Zakup ubrań bojowych i doposażenie w sprzęt ratowniczy OSP Gdańsk-Sobieszewo.
 10. Park kieszonkowy św. Floriana – miejsce spotkań, wyciszenia i rekreacji na Wyspie Sobieszewskiej przy Straży Pożarnej w Sobieszewie.

Ostatnie dni głosowania w Budżecie Obywatelskim 2021

W 2020 roku ósmy raz głosujemy na projekty Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku. Dopiero od 2016 roku poszczególne projekty są przypisane do konkretnych dzielnic. Głosować na Budżet Obywatelski 2021 można do 30 listopada pod adresem: https://gdansk.zetwibo.pl/.

Gdańsk.pl przygotował artykuł, w którym pokazano efekty projektów Budżetu Obywatelskiego w poprzednich latach. Zachęcamy do sprawdzenia: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/budzet-obywatelski-wyspa-sobieszewska-wzgorze-mickiewicza-zaspa-zabianka-tak-bylo-w-poprzednich-edycjach,a,184307.

Na jakie projekty możemy głosować na Wyspie Sobieszewskiej? Przypominamy!

1. Zagospodarowanie Terenu Rekreacji i Sportu z Placem Zabaw – część II. Pomysłodawca: Jerzy Petryczko.

Projekt zakłada zagospodarowania terenu łąk przy Przeprawie Promowej w Świbnie na cele sportowo- rekreacyjne. Elementy; plac zabaw, boiska do gier sportowych, plac uroczystości okolicznościowych, ławeczki, stoliki, scena. Jest to jedyne miejsce spotkań mieszkańców i przybywających turystów, gdzie od 30 lat organizowany jest Festyn Świbnieńskie Lato: zawody sportowo pożarnicze o puchar Prezydenta Miasta Gdańska, turnieje piłki nożnej i wiele innych imprez integrujących lokalną społeczność.

2. Koty i My. Pomysłodawca: Marzena Raczyńska

W dzielnicy występuje nadpopulacja kotów wolno żyjących. Zbyt duża liczba kotów stanowi uciążliwość dla mieszkańców, koty w okresie
godowym wydają uciążliwe dźwięki. Niewykastrowane samce znakują teren powodując uciążliwy zapach. Celem realizacji zadania jest ograniczenie i ustabilizowanie populacji stad kotów, polepszenie ich dobrostanu i spowodowanie lepszej koegzystencji mieszkańców i
kotów miejskich. Z realizacji zadania skorzystają wszyscy mieszkańcy, osoby opiekujące się kotami miejskimi, dokarmiające je, które same zgłaszają potrzebę sterylizacji i kastracji kotów. Najwięcej skorzystają koty miejskie, wolno żyjące. Po sterylizacji /kastracji bardzo poprawia się jakość ich życia, pozytywnie zmienia się wizerunek kota wolno żyjącego, a następnie jego odbiór społeczny.

3. Rodzinna Gra Terenowa. Pomysłodawca: Wojciech Suchy.

Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku na terenach zielonych poprzez organizację plenerowej imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno – sportowym. Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego czasu z dala od telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-ekologicznych i pro-rodzinnych – spędzania czasu ze swoimi bliskimi. Wartością dodaną do projektu będzie obeznanie uczestników w zakresie posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w terenie. Projekt zrealizowany zostanie w oparciu o nowe technologie – elektroniczny system potwierdzania punktów SportIdent. Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wydarzenie jest skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić wolny czas. Wydarzenie będzie ogólnodostępne oraz całkowicie bezpłatne dla mieszkańców Gdańska. Więcej informacji o projekcie wraz ze zdjęciami na http://www.parkoweBnO.pl oraz https://www.facebook.com/BnOparkowe/.

ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI

 1. Zielona Wyspa Sobieszewska

Projekt polega na odnowieniu zieleni miejskiej wzdłuż pasów drogowych na terenie dzielnicy Wyspa Sobieszewska. Znaczna część trawników wzdłuż ulic na terenie naszej dzielnicy jest rozjeżdżona przez samochody, zamiast zieleni jest klepisko. Celem projektu jest odnowienie trawników oraz obsadzenie krzewami. Krzewy, oprócz funkcji estetycznej będą też pełniły rolę swego rodzaju ochrony pieszych przed ochlapaniem wodą czy też błotem pośniegowym.

2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed Wyspą Skarbów GAK i Biblioteką przy ul. Turystycznej 3. Pomysłodawca: Władysław Sidorko.

Projekt zakłada zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie i poprawę estetyki terenu zielonego przed budynkiem przy ul. Turystycznej 3. Wprowadzenie dodatkowo funkcji użytkowej przeznaczonej dla mieszkańców w zakresie relaksu i wypoczynku oraz biblioteczka plenerowa jako miejsce wymiany książek. Przed budynkiem potrzebne są nowoczesne, piękne nasadzenia nawiązujące do mikroklimatu Wyspy. W ramach realizacji projektu planowane jest ustawienie stołu do pracy warsztatowej, co umożliwi działania niestacjonarne dla dzieci i młodzieży podczas zajęć letnich. Projekt zakłada również budowę podświetlanej, drewnianej mini-sceny na potrzeby organizacji letnich teatrzyków, spotkań z podróżnikami i pisarzami, warsztatów artystycznych i kulinarnych, mini-recitali. Budowa obustronnego podświetlanego murku-siedziska (wzdłuż linii obecnego muru), uzupełni deficyt miejsc siedzących, na którym odbiorcy będą mogli odpocząć czy poczytać książkę. Wzdłuż całego ogrodzenia działki od strony ul. Turystycznej i Radosnej zostanie posadzony żywopłot formowany.

Ruszył Budżet Obywatelski 2022

Od 19 do 16 maja można zgłaszać swoje pomysły w Budżecie Obywatelskim oraz jego zielonej odsłonie. Kwota BO dla całej dzielnicy to: 285 114,00 zł, w tym 57 023,00 zł na Zielony Budżet Obywatelski. Zachęcamy do składania wniosków z pomysłami dla Wyspy Sobieszewskiej https://gdansk.ardvote.pl/.

Budżet Obywatelski wspiera oddolne pomysły mieszkańców na zagospodarowanie środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta dla danej dzielnicy. Od roku 2021 osobną sekcją są też “zielone” projekty. Tegoroczne kategorie “Zielonego” BO to:

1. nasadzenia i pielęgnacja roślinności na terenach zieleni miejskiej;
2. nowe przestrzenie zielone;
3. budowa ogrodów deszczowych;
4. renowacja i modernizacja zagospodarowania istniejących terenów zieleni;
5. działania ekologiczne.

Jak zgłosić projekt?

Wymagana liczba podpisów poparcia w 2021 dla zgłaszanego projektu dzielnicowego wynosi wciąż 1 podpis (podobnie jak w ubiegłym roku), natomiast dla ogólnomiejskiego – 30 podpisów. Nie należy się martwić, jeśli zebranie podpisów przysporzy trudności. W związku z epidemią koronawirusa wnioski z mniejszą liczbą podpisów nie będą automatycznie odrzucane, a zostanie wyznaczony termin uzupełnienia wniosków przy jego ocenie formalnej.

Jak wygląda harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2022?

19 kwietnia – 16 maja 2021 r. – zgłaszanie projektów
do 15 września 2021 r. – weryfikacja projektów
do 20 września 2021 r. – losowanie numerów projektów
4 – 18 października 2021 r. – głosowanie
do 25 października 2021 r. – ogłoszenie wyników głosowania

Portal do zgłaszania projektów oraz więcej informacji: https://gdansk.ardvote.pl/.

Budżet Obywatelski 2022

Do Budżetu Obywatelskiego Miasta Gdańska zgłoszono aż 708 projektów! W tym 7 pochodzi z Wyspy Sobieszewskiej. Do 15 września zgłoszenia przechodzą weryfikację formalną. Głosowanie w BO2022 odbędzie się między 4 a 18 października. Sprawdźmy, jakie inicjatywy zgłosili mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej!

Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2022 (przed weryfikacją formalną). Opisy pochodzą od wnioskodawców, są również dostępne na: https://gdansk.ardvote.pl/lista-projektow/?page=1.

1. Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw przy przeprawie promowej w Świbnie – część III

Zagospodarowanie tego terenu rozpoczęło się w 2001 roku gdzie powstał pierwszy projekt .Przez kilkanaście lat staraliśmy się o finanse na realizacje tego zadania zawsze było odmownie. Wystartowaliśmy w 2019 w budżecie obywatelskim wygrywając, projekt następny w 2020 też wygrany. Elementy: plac zabaw, boiska do gier sportowych, plac uroczystości okolicznościowych, ławeczki, stoliki, amfiteatr. Jest to jedyne miejsce spotkań mieszkańców i przybywających turystów gdzie od 30 lat organizujemy festyn Świbnieńskie Lato, zawody sportowo-pożarnicze o puchar Prezydenta Miasta Gdańska, turnieje piłki nożnej i wiele innych imprez integracyjnych.

2. Sterylizacja bezpańskich kotów – ratunek dla mruczków i “Ptasiego Raju”

Nie zdajemy egzaminu ze zwalczania problemu bezdomności wśród zwierząt. Niestety publiczne środki są wydawane przede wszystkim na leczenie objawów problemu, a nie na zapobieganie jego powstawaniu. Powszechna sterylizacja i kastracja jest praktycznie jedynym sposobem na jego rozwiązanie. W przypadku terenów Wyspy Sobieszewskiej sprawa jest szczególnie poważna. Znajduje się na niej nie tylko wyjątkowo duża populacja bezdomnych kotów, lecz także ceniony przez miłośników przyrody Rezerwat “Ptasi Raj”. Każdego roku koty zabijają w Polsce ok. 631 milionów ssaków i niemal 144 miliony ptaków. Ich drapieżna aktywność negatywnie wpływa na bioróżnorodność, w tym także na populację zagrożonych i rzadkich gatunków ptaków. Pozostawienie sprawy bez reakcji lokalnej społeczności spowoduje cierpienia kolejnych pokoleń kotów oraz postawi pod znakiem zapytania przyszłość naszego “raju” dla ptaków.

3. Bezpieczne Świbno i Przegalina. Projekt remontu i poprawy bezpieczeństwa ulicy Świbnieńskiej

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa poruszania się po ulicy Świebnieńskiej dla pieszych oraz aut. Aktualnie budowana po nasypie droga rowerowa rozwiązuje problem rowerzystów na drodze, ale nie adresuje potrzeb pieszych od strony zabudowań oraz samej ulicy, która miejscami jest za wąska na przejazd dwóch samochodów. Sama ulica Świbnieńska jest w opłakanym stanie, podobnie jak znajdujące się przy niej pasy zieleni oraz chodnik. Opracowanie koncepcji drogowej powinno nie tylko ukierunkować się na naprawę jezdni, ale przede wszystkim na bezpieczeństwie osób się nią poruszających. Musi ona również koncentrować się na bezpieczeństwie i komforcie osób mieszkających przy niej. Miejsca parkingowe wzdłuż ulicy Świbnieńskiej mogłyby służyć zarówno mieszkańcom jak i turystom odwiedzającym nabrzeże Wisły. Przy projektowaniu nowej drogi powinny zostać uwzględnione potrzeby osób niepełnosprawnych w tym miejsca parkingowe i chodniki z podjazdem wózkiem inwalidzkim.

4. Port Świbno jako wizytówka Wyspy

Okolice portu w Świbnie są bardzo zaniedbane, a jest to atrakcyjne miejsce do spędzania czasu z możliwością przypatrzenia się pracy rybaków. Uatrakcyjnienie tego miejsca jest szansą na odciążenie turystki Mewiej Łachy. Do osiągnięcia tego celu należy: oczyścić teren ze śmieci, wprowadzić drobną architekturę oraz nasadzenia, przygotować miejsca do grillowania lub wspólnego biesiadowania.

5. Ścieżka rowerowa do Ptasiego Raju

Rower to aktualnie najbardziej komfortowa forma podróżowania po Wyspie Sobieszewskiej. Dla jednego miejsca nie jest jednak takie łatwe – to Ptasi Raj. Aktualnie rowerem można poruszać się jedynie po drodze współdzielonej z samochodami. Sama droga jest w opłakanym stanie, często nie ma pobocza, a fragmentami nie ma nawet chodnika. W tych okolicznościach i przy dużym natężeniu ruchu rower nie jest już tak komfortowym i bezpiecznym środkiem transportu. Budowa ścieżki musi zostać poprzedzona analizą jej możliwego poprowadzenia. Wariantów jest kilka od trasy wzdłuż Nadwiślańskiej, poprzez wykorzystanie skraju lasu, po ścieżką nad Wisłą. Dlatego też projekt dzieli się na etapy. Pierwszy to opracowanie koncepcji poprowadzenia ścieki drogowej, kolejne to projekt i budowa samego rozwiązania drogowego. Nowa ścieżka prowadziłaby od Centrum Miasta do Rezerwatu Ptasi Raj. Dzięki temu dwa istniejące na Wyspie rezerwaty (drugi to Mewia Łacha) połączone zostałyby rowerową ścieżką.

6. Zielone tereny przy Śluzie Przegalina (Zielony Budżet Obywatelski)

Tereny przy kanale Śluzy w Przegalinie są mocno zaniedbane, ale jednocześnie stanowią atrakcyjną przestrzeń ze względu na bliskość zarówno historycznej jak i nowoczesnej przeprawy na Wiśle. Dodatkowo tereny położone nad samą wodą i mogą stanowić miejsce wypoczynku i relaksu zarówno dla mieszkańców jak i turystów. Niskie nasadzenia, drzewa, przycięty trawnik, budowa małej architektury jak ławki, czy wiaty mogłyby zmienić ten teren nie do poznania i uczynić z niego atrakcyjne miejsce wypoczynku z widokiem na port lodołamaczy oraz nową przystań kajakową.

7. Rodzinna Gra Terenowa Wyspa Sobieszewska – zabawa z mapą.

Ideą projektu jest wypoczynek mieszkańców na terenach zielonych poprzez udział w plenerowej imprezie na orientację o charakterze rekreacyjnym. Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego czasu z dala od smartfona czy komputera, oraz promowanie postaw pro-rodzinnych – spędzania czasu ze swoimi bliskimi. Uczestnicy poznają jak czytać mapę i orientować się w terenie. Projekt zrealizowany zostanie w oparciu o elektroniczny system potwierdzania punktów SportIdent. Wydarzenie jest skierowane do wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić wolny czas. Rekrutacja odbędzie się przez formularz na stronie www projektu. Informacje rozesłane będą przez e-mail, strony www, plakaty i wyświetlacze LCD w GAiT. Wydarzenie będzie ogólnodostępne oraz całkowicie bezpłatne dla mieszkańców Gdańska. W przypadku trwającego stanu zagrożenia epidemicznego zostanie rozegrane w formule bezkontaktowej, poprzez wysyłkę map drogą elektroniczną. Szczegóły i zdjęcia na http://www.parkoweBnO.pl.

Wystartowała 10. edycja Budżetu Obywatelskiego

Rozpoczął się nabór projektów do jubileuszowej, 10. edycji gdańskiego Budżetu Obywatelskiego. Do 20 kwietnia gdańszczanki i gdańszczanie mogą proponować rozwiązania, które zmienią nasze miasto. Tegoroczna pula to 22 063 118 złotych. Po raz trzeci można też składać projekty w Zielonym Budżecie Obywatelskim. 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2023 

 • 23 marca – 20 kwietnia 2022 – zgłaszanie projektów  
 • 23 marca – 18 maja 2022 – weryfikacja formalna i wstępna projektów  
 • 12 kwietnia – 31 lipca 2022 – weryfikacja projektów przez Jednostki Organizacyjne / Wydziały Urzędu Miejskiego  
 • do 2 września 2022  – weryfikacja projektów przez Zespół Konsultacyjny  
 • do 9 września 2022  – losowanie numerów projektów do głosowania  
 • 26 września – 10 października 2022  – głosowanie  
 • do 14 października 2022  – ogłoszenie wyników głosowania  

– Rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2023. Kwota przeznaczona na tę edycję to ponad 22 mln zł.  Zachęcam do zgłaszania swoich pomysłów. Budżet Obywatelski to jedno z narzędzi, dzięki któremu jako mieszkańcy Gdańska możemy bezpośredniego współdecydować o mieście. Od 2014 do 2022 roku przeznaczyliśmy na Budżet Obywatelski 135 mln zł. Wybrano 704 projekty, a zgłoszonych ich było niemal 4 tysiące. Każdy projekt to organizacja aktywnych obywatelek i obywateli, często także we współpracy międzydzielnicowej – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – W tej edycji ponownie  czekamy na ciekawe projekty ogólnomiejskie i projekty dzielnicowe dla 35 dzielnic naszego miasta. Warto zgłaszać też propozycje projektów integracyjnych, kulturalnych, sportowych i społecznych. Po trzeci raz można również zgłaszać pomysły w Zielonym Budżecie. Bądźmy razem, razem zmieniajmy Gdańsk.  

W tegorocznej puli budżetu jest do wykorzystania 22 063 118 złotych.   

 • na projekty ogólnomiejskie przewidziano 4 250 700 zł 
 • na projekty dzielnicowe – 17 812 418 zł   

Kto może zgłosić projekt?

W Budżecie Obywatelskim mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska, którzy mieszkają na stałe w naszym mieście, bez względu na wiek, zameldowanie czy obywatelstwo. Wystarczy mieć ciekawy pomysł, na co wydać publiczne pieniądze. 

– Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania 10. Edycji Budżetu Obywatelskiego. Jest to wynik wysiłku wszystkich aktywnych społeczników i mieszkańców Gdańska. Cały czas solidaryzujemy się także z naszymi sąsiadami z Ukrainy. Do tegorocznego głosowania zapraszamy także nowych mieszkańców Gdańska. Teraz jest czas na przygotowywanie i konsultowanie projektów. Zachęcamy do tego, aby kontaktować się z urzędnikami, dopytywać o maksymalne koszty, odpowiednie lokalizacje, tak, aby proces weryfikacyjny mógł przejść pozytywnie bez żadnych komplikacji – mówił podczas konferencji Jan Perucki, radny klubu Koalicja Obywatelska.  

–  Jako zespół konsultacyjny dołożymy wszelkich starań, żeby jak najwięcej projektów weszło do głosowania. W tym roku mamy bardzo długi czas na weryfikację. Jest to z korzyścią dla składających projekty i osób pracujących w zespole konsultacyjnym. Mam nadzieję, że dzięki temu pojawi się wiele ciekawych propozycji – mówiła Elżbieta Strzelczyk, radna klubu PiS w Radzie Miasta Gdańska.  

Aby zgłosić projekt nie trzeba być pełnoletnim. Propozycje może składać także młodzież i dzieci.   

– Budżet Obywatelski to bardzo specyficzne narzędzie partycypacji społecznej, które przeznaczone jest nie tylko dla pełnoletnich. Dlatego apeluję również do młodych gdańszczanek i gdańszczan – macie wpływ na rozwój miasta i właśnie wy możecie zdecydować, co powstanie, w waszym najbliższym sąsiedztwie, bądź też jakie inicjatywy społeczne zostaną zrealizowane. Aktywizujcie się, rozmawiajcie, teraz jest na to czas i my w zespole konsultacyjnym bardzo czekamy również na waszą aktywność – mówiła Katarzyna Czerniewska, radna klubu Wszystko dla Gdańska.  

Nabór projektów trwa od 23 marca do 20 kwietnia 2022. Projekt składa się wyłącznie przez Internet. Na stronie www.gdansk.pl lub www.gdansk.pl/budzet-obywatelski. Tam znajduje się charakterystyczny żółty baner. Można złożyć dowolną liczbę projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich. 

Zielony Budżet Obywatelski po raz trzeci 

Po raz trzeci można składać projekty do Zielonego Budżetu Obywatelskiego.

W tym obszarze jest pięć kategorii:  

 • nasadzenia i pielęgnacja roślinności na terenach zieleni miejskiej 
 • nowe przestrzenie zielone 
 • budowa ogrodów deszczowych 
 • renowacja i modernizacja zagospodarowania istniejących terenów zieleni 
 • działania ekologiczne 

Na ten cel przeznaczono 4 977 944 złotych (z całej kwoty BO).  
– projekty ogólnomiejskie ZBO – 1 259 100 zł 
– projekty dzielnicowe ZBO – 3 718 844 zł  

Na co zwrócić uwagę przy składaniu projektu? 

Formularz wniosku wypełnia się w elektonicznym systemie. Warto zacząć od podstawowych pozycji z formularza: tytułu zadania, opisu wraz z uzasadnieniem konieczności realizacji projektu, jego lokalizacji i szacowanych kosztów.   

Warunkiem poprawnego złożenia projektu jest wydrukowanie złożonego wcześniej elektronicznie wniosku wraz załącznikami i kartą z podpisami poparcia i dostarczenie go do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Można skorzystać z profilu zaufanego i zrobić to przy pomocy platformy ePUAP. 

Należy też pamiętać o zebraniu podpisów poparcia mieszkańców: 

 • 1 podpis dla projektu dzielnicowego 
 • 30 podpisów dla projektu ogólnomiejskiego.   

Składając projekt należy pamiętać także, aby jego zakres mieścił się w katalogu zadań gminy oraz spełniał kryterium ogólnodostępności, czyli umożliwiał mieszkańcom swobodne, nieodpłatne korzystanie z efektów jego realizacji.  

Skonsultuj swój projekt 

– Tworząc projekt warto skorzystać z pomocy urzędników i pracowników jednostek organizacyjnych miasta. Dzięki ich wsparciu łatwiej i szybciej uda się oszacować koszt projektu, sprawdzić plany zagospodarowania przestrzennego czy własność terenu – mówiła Sylwia Betlej, dyrektor Biura Ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami 

Przy projektach Zielonego Budżetu Obywatelskiego pomogą architekci krajobrazu i urbaniści z doświadczeniem w zakresie edukacji architektonicznej, konsultacji społecznych oraz projektowania przestrzeni publicznych z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.    

Warsztaty i spotkania z mieszkańcami 

Z myślą o tych mieszkańcach, którzy w tym roku chcą zadebiutować jako wnioskodawcy, Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne miasta Gdańska organizują cykl warsztatów i spotkań tematycznych.  

28.03 można wziąć jeszcze udział w spotkaniu on-line dot. projektów społecznych. oraz w spotkaniach dotyczących Zielonego Budżetu Obywatelskiego, które organizuje Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w 6 dzielnicach

Do tej pory odbyły się już spotkania w dzielnicy Jasień i Przymorze Wielkie, przed nami kolejne w dzielnicach: Śródmieście, Piecki-Migowo, Wrzeszcz Górny i w Osowie.   

Szczegóły na stronie internetowej www.gdansk.pl/budzet-obywatelski   

Zamelduj się w Gdańsku

Meldunek to nie tylko spełnienie obowiązku, ale też wiele korzyści dla mieszkańców dzielnicy. Gdańsk rusza z kampanią zachęcającą mieszkańców do zameldowania się w miejscu faktycznego zamieszkania. W ramach akcji Zamelduj się w Gdańsku! planowane są spotkania z mieszkańcami w poszczególnych dzielnicach. To świetna okazja, by w Mobilnym Centrum Obsługi Karty Mieszkańca dodać pakiet mieszkańca 2022, bezpłatnych przejazdów lub odebrać Kartę Mieszkańca bez zdjęcia.

Meldunek – jakie są korzyści i obowiązki?

Obecnie w Gdańsku zameldowanych na stałe lub czasowo jest niemal 433 tys. mieszkańców. Jednak faktyczna liczba mieszkańców jest zdecydowanie większa. Właśnie rusza akcja Zamelduj się w Gdańsku! To przygotowana przez Urząd Miejski kampania, która ma na celu szerokie dotarcie do mieszkańców z informacją o korzyściach, jakie niesie za sobą meldunek w miejscu zamieszkania.

Meldunek jest nadal prawnym obowiązkiem. Wbrew przekonaniu wielu osób, wymóg ten nie został zniesiony. Dotyczy on obywateli polskich oraz mieszkających tu cudzoziemców. Warto dopełnić tego obowiązku, ponieważ zameldowanie w miejscu faktycznego zamieszkania przynosi dodatkowe korzyści.

Dzięki zameldowaniu mieszkańcy mają wpływ na swoją dzielnicę. Wielkość środków finansowych przekazywana do poszczególnych dzielnic uzależniona jest od liczby zameldowanych tam osób. Meldunek daje też możliwość kształtowania lokalnej rzeczywistości. Obywatele mogą bez przeszkód wybierać miejskie władze i brać udział w wyborach na różnych szczeblach, ponieważ zameldowanie na pobyt stały skutkuje wpisem do spisu wyborców.

Bardzo istotny jest wpływ na rozwój transportu publicznego. Siatka połączeń, tworzona jest na podstawie danych dotyczących liczby mieszkańców, czyli potencjalnych użytkowników komunikacji zbiorowej. Liczba mieszkańców kształtuje również wysokość dotacji narealizowane przez miasto zadania. Wiedząc, o tym ilu jest faktycznie mieszkańców i ilu ich, do naszego miasta przybywa, łatwiej jest planować nowe inwestycje.

Meldunek – nic prostszego

Proces zameldowania jest bezpłatny i bardzo prosty. Zameldować się możesz na dwa sposoby:

 • w urzędzie, osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej w punktach zlokalizowanych w:

Zespole Obsługi Mieszkańców  Nr 1, Partyzantów 74
Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3, Nowe Ogrody 8/12
Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 4,  Wilanowska 2.

Warto wcześniej zarezerwować wizytę przez: https://www.gdansk.pl/rezerwacja

 • lub telefonicznie: (58) 52 44 500 (dostępny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu).

Istnieje też możliwość dopełnienia tego obowiązku bez wychodzenia z domu, przez internetową stronę Ministerstwa Cyfryzacji.

Co potrzebujesz?

 • wypełniony druk meldunkowy „zgłoszenie pobytu stałego”.
 • dokonane, na druku meldunkowym, przez właściciela (najemcę) mieszkania potwierdzenie faktu zamieszkiwania osoby meldującej się
 • do wglądu oryginał aktu notarialnego, odpisu księgi wieczystej lub umowy najmu lokalu (należy zwrócić uwagę czy wynajmujący jest właścicielem lokalu. Jeśli nie – potrzebna jest zgoda właściciela na wprowadzenie do mieszkania przez wynajmującego innych osób)
 • dowód osobisty lub paszport.

Wykaz dokumentów niezbędnych do zameldowania znajdziesz tutaj.

Głosuj w Budżecie Obywatelskim Gdańska

Od 26 września do 10 października trwa głosowanie na projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie w 10. edycji budżetu obywatelskiego dla Gdańska. Łącznie mieszkańcy wybierają spośród 305 projektów, a w puli budżetu jest ponad 22 ml złotych. Zachęcamy do głosowania na 8 lokalnych, dzielnicowych projektów z Wyspy Sobieszewskiej: https://gdansk.ardvote.pl/.


Zachęcamy do głosowania na 8 lokalnych, dzielnicowych projektów z Wyspy Sobieszewskiej. Są to:

👉 Objęcie monitoringiem skrzyżowania ulic Przegalińskiej oraz Świbnieńskiej dla poprawy bezpieczeństwa oraz monitorowania aut z mostu śluzy.

👉 Projekt pod nazwą Zagospodarowanie terenu, rekreacji i sportu z placem zabaw przy przystani promowej w Świbnie (IV etap realizacji).

👉 Dwa projekty dotyczące sąsiadujących ze sobą działek i zagospodarowania terenu w pobliżu pozostałości po studni artezyjskiej w Świbnie.

👉 Objęcie monitoringiem skrzyżowania ulic Boguckiego / Turystycznej oraz Kwiatowej / Begoniowej dla poprawy bezpieczeństwa oraz monitorowania aut.

👉 Zagospodarowanie terenu zielonego przy Cmentarzu Sobieszewskim, stworzenie leśnego parku dla mieszkańców i miejsca wypoczynku (etap I).

👉 Renowacja miejskich terenów zielonych znajdujących się obok Cmentarza Sobieszewskiego.

👉 Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w centrum Wyspy Sobieszewskiej, w odtwarzanym Parku Zdrojowym

Głosowanie trwa do 10 października na stronie: https://gdansk.ardvote.pl/.

NAGRODA ZA FREKWENCJĘ DLA DZIELNICY

Dzielnica, w której zagłosuje najwięcej mieszkanek i mieszkańców, wygra iluminacje świąteczne. Dlatego podczas głosowania należy zaznaczyć w systemie dzielnicę, w której się mieszka. Ta deklaracja będzie brana pod uwagę przy wyliczeniu frekwencji danej dzielnicy.

NAGRODY DLA MIESZKAŃCÓW

Co setna osoba głosująca na Budżet Obywatelski otrzyma pakiet z gadżetami.

Dziesiąta, sto dziesiąta i tysiąc dziesiąta osoba w wieku od 0 – 19 lat, która zagłosuje na projekty Budżetu Obywatelskiego za pomocą kodu QR, wygra nagrodę specjalną. Kod można znaleźć na wszystkich plakatach i citylightach promujących etap głosowania. 10-ta osoba wygra słuchawki, 110-ta – głośnik, natomiast 1010-ta osoba – hulajnogę.

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?

W Budżecie Obywatelskim mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska, niezależnie od wieku, a więc także dzieci i młodzież. Mogą być to osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy w naszym mieście, osoby dopisane w Gdańsku do rejestru wyborców lub posiadające Kartę Mieszkańca.

Znamy wyniki Budżetu Obywatelskiego Gdańska 2023

14 października na Polsat Plus Arena Gdańsk odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników Budżetu Obywatelskiego 2023. Wygrały dwa projekty ze Świbna: IV część zagospodarowania terenu rekreacji i sportu z placem zabaw przy przeprawie promowej oraz – tym razem w Zielonym Budżecie Obywatelskim – stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej w okolicy kamienia upamiętniającego 100-lecie Przekopu Wisły. Wyspa Sobieszewska, jako dzielnica z najwyższą frekwencją, 21%, zdobyła nagrodę od Miasta Gdańska – iluminacje świąteczne!

Amfiteatr na wydarzenia kulturalne i imprezy, boisko do gry w piłkę nożną i siatkówkę plażową, wiaty do grillowania oraz plac zabaw dla dzieci – takie obiekty powstaną na terenach zielonych przy przeprawie promowej w Świbnie. Wszystko dzięki skutecznemu działaniu Jerzego Petryczki i wykorzystaniu mechanizmu Budżetu Obywatelskiego do stworzenia atrakcyjnej i przyjaznej przestrzeni publicznej do rekreacji dla mieszkańców i przyjezdnych. Obecnie trwają prace budowlane realizujące pierwsze trzy założenia projektu, jakie uzyskały finansowanie w poprzednich odsłonach BO.

IV projekt o wartości 240 000 zł został wybrany przez mieszkańców dzielnicy do realizacji w 2023 roku. Zakłada on zakończenie przedsięwzięcia przez wybudowanie amfiteatru pozwalającego na organizowanie większej liczby imprez plenerowych.

Zielony teren przy przeprawie promowej w Świbnie od ponad 30 lat wykorzystywany jest jako miejsce organizacji Festynu Świbnieńskie Lato, zawodów sportowo-pożarniczych o puchar Prezydenta Miasta Gdańska, turniejów piłki nożnej. Dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego otrzyma nowy kształt oraz niezbędną do komfortowego organizowania imprez i spędzania wolnego czasu infrastrukturę.

W Zielonym Budżecie Obywatelskim zwyciężył projekt zagospodarowania dwóch sąsiadujących ze sobą działek, w miejscu koło kamienia upamiętniającego 100-lecie Przekopu Wisły. Działanie zakłada nasadzenia zieleni, uporządkowanie terenu i umożliwienie mieszkańcom i turystom odpoczynku w przyjazny otoczeniu. Koszt projektu to 117 000 zł.

Budżet Obywatelski 2023 – informacje ogólne

Była to 10. Edycja Budżetu Obywatelskiego. W tym roku zwyciężyło 117 projektów, w tym 8 projektów ogólnomiejskich oraz 109 dzielnicowych. Swoje głosy oddało dokładnie 41 217 osób mieszkających w Gdańsku. Wybierano spośród 305 projektów zarówno dzielnicowych, jak i ogólnomiejskich oraz projektów Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Łączna kwota przeznaczona na Budżet Obywatelski 2023 to 22 063 118 zł.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt według ustawień przeglądarki.
X
X