fbpx

Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

Rada dzielnicy Wyspa Sobieszewska powstała z rady osiedla w 2014 roku. Radni swoje dyżury pełnią w budynku GAK Wyspa Skarbów przy ul. Turystycznej 3. Przewodniczącym Rady Dzielnicy jest Ryszard Nowak (dyżur w każdą ostatnią środę miesiąca w godz. 17.00, 18.30), Zastępcą Tadeusz Michalski (dyżur przed każdą sesją w godz. 17.00 – 18.00), Przewodniczącym Zarządu Dzielnicy Władysław Sidorko (dyżury w każdy wtorek w godz. 11.00 – 12.00), a Zastępcą Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy jest Krzysztof Wąsowski. 

Rada dzielnicy zajmuje się ważnymi dla społeczności sprawami. Do zadań tych należą m.in.: rozwiązywanie istotnych problemów dzielnic, stały kontakt z mieszkańcami dzielnic (np. poprzez stałe dyżury członków rad), przyjmowanie wniosków i skarg mieszkańców dotyczących dzielnic, współpraca z komisjami i radnymi rady miasta i opiniowanie spraw dotyczących dzielnic, a następnie informowanie o nich mieszkańców dzielnic, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy życia mieszkańców dzielnic (np. w zakresie komunikacji miejskiej, zagospodarowania przestrzennego dzielnic, ochrony środowiska), współpraca z policją, strażą miejską, strażą pożarną w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego, bezpieczeństwa mieszkańców oraz przeciwdziałania patologiom społecznym na terenie dzielnicy.

Rada dzielnicy angażuje się m.in. w sprawy: zagospodarowania terenu po OSW Drogowiec, lobbuje na rzecz stworzenia przystani żeglarskiej w Sobieszewie, dba o dostępność wejść na plażę w Sobieszewie, opiniuje projekty dotyczące inwestycji na Wyspie.

Informacje o aktualnych sprawach, którymi zajmuje się rada znajdują się na: http://radawyspy.pl/.

Spotkanie Partnerstwa Wyspy Sobieszewskiej

Rozpoczyna się cykl comiesięcznych, otwartych dla wszystkich zainteresowanych, spotkań Partnerstwa dla Wyspy Sobieszewskiej. Pierwsze odbędzie się 6 marca o godz. 15.00 w GAK Wyspa Skarbów przy ul. Turystycznej 3. Omówiony zostanie kalendarz wydarzeń na Wyspie Sobieszewskiej oraz sposób komunikacji w ramach partnerstwa. To także dobra okazja do spotkania z kandydatami do Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska.

Wybory do Rad Dzielnic odbędą się 24 marca. Warto wziąć w nich udział, bo to od wyborców zależy skład osobowy Rady Dzielnicy oraz budżet jaki będzie miała do wykorzystamia  – kluczem do sukcesu jest wysoka frekwencja w wyborach, która przekłada się na większe środki finansowe dla dzielnicy.

Spotkanie z kandydatami do Rady Dzielnicy

13 i 14 marca odbędą się spotkania z kandydatami do Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska. 13 marca zapraszamy do Świbna, do SP Nr 88 przy ul. Boguckiego 44, a 14 marca do Sobieszewa, do SP Nr 87 przy ul. Tęczowej 6. Wybory do Rad Dzielnic odbędą się 24 marca. Warto wziąć w nich udział, bo to od wyborców zależy skład osobowy Rady Dzielnicy oraz budżet jaki będzie miała do wykorzystamia  – kluczem do sukcesu jest wysoka frekwencja w wyborach, która przekłada się na większe środki finansowe dla dzielnicy.

Jak wygląda życie Radnego Dzielnicy? Na łamach gdansk.pl opowiada Przemysław Malak, do niedawna Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo.

“Warto podkreślić, na przykładzie Rady Dzielnicy Piecki-Migowo, że to mieszkańcy składali nam swoje propozycje do budżetu. Nie było tak, że siedzieliśmy w zamkniętym gronie decydując, jak podzielić ten “tort”. Organizowaliśmy konsultacje społeczne w tej sprawie. Rada miała do dyspozycji budżet w wysokości 100 tys. złotych, a mieszkańcy składali propozycje, których wartość wynosiła nawet 300 tys. złotych. Ilość składanych propozycji także świadczy o tym, że mieszkańcy interesują się radami dzielnic.” – opowiada Malak.

Więcej na: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/wybory-do-rad-dzielnic-2019-dlaczego-warto-zostac-radnym,a,138271 

Poznaj kandydatów do Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

Miejskia Komisja ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku 4 marca 2019 roku opublikowała listę zarejestrowanych kandydatów na radnych Dzielnicy Wyspa Sobieszewska. Wybory odbędą się 24 marca (niedziela) w godz. 7.00 – 21.00. Zachęcay do aktywnego uczestnictwa w wyborach! Wysoka frekwencja przekłada się na większy budżet, którym w imieniu mieszkańców będzie dysponować Rada Dzielnicy. 

 

Lp. Nazwisko Imię/imiona

Wiek

Nazwa lub skrót nazwy organizacji popierającej kandydata

1. CHYLIŃSKI KRZYSZTOF WOJCIECH

43

niezależny

2. CIECHAŃSKA MARIOLA EWA

57

niezależny

3. DAMIĘCKI MACIEJ KRZYSZTOF

42

Stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska

4. DĄBROWSKI ADAM

50

Stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska

5. GOŁASZEWSKI MAREK WIESŁAW

53

niezależny

6. KARPYZA KRYSTIAN BARTOSZ

22

Stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska

7. KAWCZYŃSKI MIECZYSŁAW STANISŁAW

70

niezależny

8. KOCOŃ EUGENIUSZ STANISŁAW

63

niezależny

9. KORZENIOWSKI PRZEMYSŁAW PIOTR

48

Stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska

10. MICHALSKI TADEUSZ

69

niezależny

11. NOWACKI ZDZISŁAW

67

Stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska

12. NOWAK RYSZARD

71

Stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska

13. PETRYCZKO JERZY

58

Stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska

14. PIĄTKOWSKA MAŁGORZATA MARIA

59

niezależny

15. PIEC MARIUSZ

38

Stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska

16. PRZANOWSKI JAKUB KAROL

38

Stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska

17. SCHACHTA AGNIESZKA

42

niezależny

18. SIDORKO WŁADYSŁAW

67

Stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska

19. SMILGIN RADOSŁAW KAZIMIERZ

41

niezależny

20. TOMCZYK RAFAŁ GRZEGORZ

44

Stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska

21. TRZECIAK ARTUR

43

niezależny

22. TYMIŃSKI DARIUSZ KRZYSZTOF

47

niezależny

23. WĄSOWSKI KRZYSZTOF STEFAN

66

niezależny

24. WIETRZYŃSKA BARBARA

60

niezależny

25. WOJNECKI MARCIN KAROL

36

niezależny

Miejska Komisja ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku informuje, że w dniu wyborów do Rady Dzielnicy WYSPA SOBIESZEWSKA, zarządzonych na dzień 24 marca 2019 roku, lokale wyborcze otwarte będą w godzinach od 7.00 do 21.00.

Nowa Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

24 marca mieszkańcy i mieszkanki Wyspy Sobieszewskiej wybierali Radę Dzielnicy nowej kadencji. Wykazali się też dużą aktywnością, w wyborach wzięło udzial 32,04% osób uprawnionych do głosowania, co jest TRZECIĄ w kolejności, najwyższą frekwencją w Mieście Gdańsku. Poniżej prezentujemy nowy skład Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska. Gratulujemy wybranym osobom! 

Podajemy skład Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska w aktualnej kadencji 2019 -2023

1. Jerzy Petryczko
2. Ryszard Nowak
3. Krystian Kapryza
4. Artur Trzeciak
5. Władysław Sidorko
6. Jakub Przanowski
7. Małgorzata Piątkowska
8. Przemysław Korzeniowski
9. Marek Gołaszewski
10. Mariusz Piec
11. Radosław Smiglin
12. Eugeniusz Kocoń
13. Dariusz Tymiński
14. Krzysztof Chyliński
15. Mariola Ciechańska

Gratulujemy nowym radnym! Życzymy dużo energii do działania na rzecz społeczności mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej!

Poniżej wyniki (do pobrania w PDF):

 1. Zestawienie wyników (liczba głosów wszystkich kandydujących osób)
 2. Wyniki (liczba głosów i lista wybranych radnych)

 

Wystartowała 10. edycja Budżetu Obywatelskiego

Rozpoczął się nabór projektów do jubileuszowej, 10. edycji gdańskiego Budżetu Obywatelskiego. Do 20 kwietnia gdańszczanki i gdańszczanie mogą proponować rozwiązania, które zmienią nasze miasto. Tegoroczna pula to 22 063 118 złotych. Po raz trzeci można też składać projekty w Zielonym Budżecie Obywatelskim. 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2023 

 • 23 marca – 20 kwietnia 2022 – zgłaszanie projektów  
 • 23 marca – 18 maja 2022 – weryfikacja formalna i wstępna projektów  
 • 12 kwietnia – 31 lipca 2022 – weryfikacja projektów przez Jednostki Organizacyjne / Wydziały Urzędu Miejskiego  
 • do 2 września 2022  – weryfikacja projektów przez Zespół Konsultacyjny  
 • do 9 września 2022  – losowanie numerów projektów do głosowania  
 • 26 września – 10 października 2022  – głosowanie  
 • do 14 października 2022  – ogłoszenie wyników głosowania  

– Rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2023. Kwota przeznaczona na tę edycję to ponad 22 mln zł.  Zachęcam do zgłaszania swoich pomysłów. Budżet Obywatelski to jedno z narzędzi, dzięki któremu jako mieszkańcy Gdańska możemy bezpośredniego współdecydować o mieście. Od 2014 do 2022 roku przeznaczyliśmy na Budżet Obywatelski 135 mln zł. Wybrano 704 projekty, a zgłoszonych ich było niemal 4 tysiące. Każdy projekt to organizacja aktywnych obywatelek i obywateli, często także we współpracy międzydzielnicowej – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – W tej edycji ponownie  czekamy na ciekawe projekty ogólnomiejskie i projekty dzielnicowe dla 35 dzielnic naszego miasta. Warto zgłaszać też propozycje projektów integracyjnych, kulturalnych, sportowych i społecznych. Po trzeci raz można również zgłaszać pomysły w Zielonym Budżecie. Bądźmy razem, razem zmieniajmy Gdańsk.  

W tegorocznej puli budżetu jest do wykorzystania 22 063 118 złotych.   

 • na projekty ogólnomiejskie przewidziano 4 250 700 zł 
 • na projekty dzielnicowe – 17 812 418 zł   

Kto może zgłosić projekt?

W Budżecie Obywatelskim mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska, którzy mieszkają na stałe w naszym mieście, bez względu na wiek, zameldowanie czy obywatelstwo. Wystarczy mieć ciekawy pomysł, na co wydać publiczne pieniądze. 

– Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania 10. Edycji Budżetu Obywatelskiego. Jest to wynik wysiłku wszystkich aktywnych społeczników i mieszkańców Gdańska. Cały czas solidaryzujemy się także z naszymi sąsiadami z Ukrainy. Do tegorocznego głosowania zapraszamy także nowych mieszkańców Gdańska. Teraz jest czas na przygotowywanie i konsultowanie projektów. Zachęcamy do tego, aby kontaktować się z urzędnikami, dopytywać o maksymalne koszty, odpowiednie lokalizacje, tak, aby proces weryfikacyjny mógł przejść pozytywnie bez żadnych komplikacji – mówił podczas konferencji Jan Perucki, radny klubu Koalicja Obywatelska.  

–  Jako zespół konsultacyjny dołożymy wszelkich starań, żeby jak najwięcej projektów weszło do głosowania. W tym roku mamy bardzo długi czas na weryfikację. Jest to z korzyścią dla składających projekty i osób pracujących w zespole konsultacyjnym. Mam nadzieję, że dzięki temu pojawi się wiele ciekawych propozycji – mówiła Elżbieta Strzelczyk, radna klubu PiS w Radzie Miasta Gdańska.  

Aby zgłosić projekt nie trzeba być pełnoletnim. Propozycje może składać także młodzież i dzieci.   

– Budżet Obywatelski to bardzo specyficzne narzędzie partycypacji społecznej, które przeznaczone jest nie tylko dla pełnoletnich. Dlatego apeluję również do młodych gdańszczanek i gdańszczan – macie wpływ na rozwój miasta i właśnie wy możecie zdecydować, co powstanie, w waszym najbliższym sąsiedztwie, bądź też jakie inicjatywy społeczne zostaną zrealizowane. Aktywizujcie się, rozmawiajcie, teraz jest na to czas i my w zespole konsultacyjnym bardzo czekamy również na waszą aktywność – mówiła Katarzyna Czerniewska, radna klubu Wszystko dla Gdańska.  

Nabór projektów trwa od 23 marca do 20 kwietnia 2022. Projekt składa się wyłącznie przez Internet. Na stronie www.gdansk.pl lub www.gdansk.pl/budzet-obywatelski. Tam znajduje się charakterystyczny żółty baner. Można złożyć dowolną liczbę projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich. 

Zielony Budżet Obywatelski po raz trzeci 

Po raz trzeci można składać projekty do Zielonego Budżetu Obywatelskiego.

W tym obszarze jest pięć kategorii:  

 • nasadzenia i pielęgnacja roślinności na terenach zieleni miejskiej 
 • nowe przestrzenie zielone 
 • budowa ogrodów deszczowych 
 • renowacja i modernizacja zagospodarowania istniejących terenów zieleni 
 • działania ekologiczne 

Na ten cel przeznaczono 4 977 944 złotych (z całej kwoty BO).  
– projekty ogólnomiejskie ZBO – 1 259 100 zł 
– projekty dzielnicowe ZBO – 3 718 844 zł  

Na co zwrócić uwagę przy składaniu projektu? 

Formularz wniosku wypełnia się w elektonicznym systemie. Warto zacząć od podstawowych pozycji z formularza: tytułu zadania, opisu wraz z uzasadnieniem konieczności realizacji projektu, jego lokalizacji i szacowanych kosztów.   

Warunkiem poprawnego złożenia projektu jest wydrukowanie złożonego wcześniej elektronicznie wniosku wraz załącznikami i kartą z podpisami poparcia i dostarczenie go do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Można skorzystać z profilu zaufanego i zrobić to przy pomocy platformy ePUAP. 

Należy też pamiętać o zebraniu podpisów poparcia mieszkańców: 

 • 1 podpis dla projektu dzielnicowego 
 • 30 podpisów dla projektu ogólnomiejskiego.   

Składając projekt należy pamiętać także, aby jego zakres mieścił się w katalogu zadań gminy oraz spełniał kryterium ogólnodostępności, czyli umożliwiał mieszkańcom swobodne, nieodpłatne korzystanie z efektów jego realizacji.  

Skonsultuj swój projekt 

– Tworząc projekt warto skorzystać z pomocy urzędników i pracowników jednostek organizacyjnych miasta. Dzięki ich wsparciu łatwiej i szybciej uda się oszacować koszt projektu, sprawdzić plany zagospodarowania przestrzennego czy własność terenu – mówiła Sylwia Betlej, dyrektor Biura Ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami 

Przy projektach Zielonego Budżetu Obywatelskiego pomogą architekci krajobrazu i urbaniści z doświadczeniem w zakresie edukacji architektonicznej, konsultacji społecznych oraz projektowania przestrzeni publicznych z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.    

Warsztaty i spotkania z mieszkańcami 

Z myślą o tych mieszkańcach, którzy w tym roku chcą zadebiutować jako wnioskodawcy, Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne miasta Gdańska organizują cykl warsztatów i spotkań tematycznych.  

28.03 można wziąć jeszcze udział w spotkaniu on-line dot. projektów społecznych. oraz w spotkaniach dotyczących Zielonego Budżetu Obywatelskiego, które organizuje Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w 6 dzielnicach

Do tej pory odbyły się już spotkania w dzielnicy Jasień i Przymorze Wielkie, przed nami kolejne w dzielnicach: Śródmieście, Piecki-Migowo, Wrzeszcz Górny i w Osowie.   

Szczegóły na stronie internetowej www.gdansk.pl/budzet-obywatelski   

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt według ustawień przeglądarki.
X
X