fbpx

Stacja Biologiczna Wydziału Biologii UG

Edukacja przyrodnicza w Stacji Biologicznej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w Górkach Wschodnich.

Od roku 2014 Stacja Biologiczna Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza uczniów szkół i wszystkie osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę biologiczną na warsztaty przyrodnicze i inne zajęcia edukacyjne, realizowane w ramach projektu „Wyspa Przyrodników”. Celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie wiedzy biologicznej poprzez kontakt z przyrodą, doświadczanie, obserwowanie i zabawę.
Zasadniczą formą edukacji są kilkugodzinne warsztaty przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia mają głównie formę plenerową, a ich tematyka związana jest z przyrodą regionu.

Największym powodzeniem cieszą się warsztaty poświęcone tropieniu zwierząt oraz poznawaniu lokalnej różnorodności biocenoz – „W lesie z Sherlockiem Holmesem”, „Bioróżnorodność na twoim podwórku” oraz „Brzeg morski i jego mieszkańcy. Uczestnicy wybranych warsztatów mają możliwość prowadzenia obserwacji mikroskopowych oraz przeprowadzania prostych doświadczeń laboratoryjnych w oparciu o sprzęt optyczny i laboratoryjny udostępniany przez Stację Biologiczną. Dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zakupiony został, wykorzystywany w trakcie warsztatów, sprzęt terenowy, pomoce dydaktyczne i pawilony ogrodowe. Od kwietnia 2014 roku do czerwca 2015 w warsztatach w Stacji Biologicznej uczestniczyły 74 grupy dzieci i młodzieży szkolnej.
Stacja Biologiczna organizuje też cykliczne imprezy plenerowe: Bałtycki Festiwal Nauki, Piknik „Wyspa Przyrodników” oraz wystawę „Skarby Bałtyku”, dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Po wcześniejszym ustaleniu terminu na terenie Stacji można zwiedzać dwie ścieżki dydaktyczne – jedna z nich poświęcona jest drzewom i krzewom, druga zaś pożytecznym i niebezpiecznym roślinom pospolicie występującym w naszym sąsiedztwie. Atrakcją dla dzieci jest ogródek roślin użytkowych oraz kolekcja roślin leczniczych (w początkowej fazie tworzenia). Rolę edukacyjną pełnią również wielkoformatowe tablice, ustawione w stacyjnym parku, poświęcone różnorodności wybranych grup organizmów strefy przymorskiej (m. in. porostów, ptaków, bezkręgowców). Na terenie Stacji można także podziwiać ekspozycję skał znalezionych na polskim wybrzeżu, w których utrwalone są ślady organizmów żyjących setki tysięcy lat temu.
Wszystkich mieszkańców Gdańska, a w szczególności Wyspy Sobieszewskiej oraz turystów zachęcamy do odwiedzenia Stacji w okresie wakacyjnym. Spotkajmy się na obfitującym w liczne atrakcje i konkursy pikniku “Wyspa Przyrodników” oraz na wystawie „Skarby Bałtyku” (dokładny termin zostanie ogłoszony na stronie http://www.stacjabiologiczna.ug.edu.pl/). Serdecznie zapraszamy!
Działalność edukacyjna Stacji Biologicznej w roku 2014 finansowała była przez dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz fundusze sponsorów: DCT Gdańsk S.A., Grupy LOTOS S.A. (w ramach programu „Chronimy Naturę na Wyspie Sobieszewskiej”). W roku 2015 naszą działalność wspierają DCT Gdańsk S.A. i Grupa LOTOS S.A. Współpracujemy także z kilkoma organizacjami, z których najważniejsze to Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING, Gdański Archipelag Kultury Wyspa Skarbów i Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej. Realizację zadań wspiera finansowo i rzeczowo Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Ryc. 1. Brzeg morski i jego mieszkańcy – zbiór materiałów w terenie (po lewej) oraz część doświadczalna poświęcona własnościom fizyko-chemicznym podłoża (po prawej).


Ryc. 2. Zajęcia edukacyjne w pawilonie ogrodowym dotyczące bioróżnorodności roślin użytkowych.

Ryc. 3. Oblegane przez dzieci i starszych stoisko Studenckiego Koła Naukowego „Zioło” w czasie zeszłorocznego pikniku.

Agnieszka Sadowska, Stacja Biologiczna UG,

ul. Ornitologów 26, 80-680 Gdańsk, e-mail: [email protected]

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt według ustawień przeglądarki.
X
X