fbpx

Zbiornik Kazimierz w pytaniach i odpowiedziach

Zbiornik Kazimierz, część mającego otworzyć się w 2018 roku Gdańskiego Szlaku Wodociągowego, w pytaniach i odpowiedziach. Polecamy zajęcia edukacyjna dla dzieci i młodzieży: http://www.giwk.pl/zbiornikwodykazimierz/zajeciaedukacyjne.html.

1. Kiedy ruszy Gdański Szlak Wodociągowy?

Planowane otwarcie Szlaku, który obejmować będzie Zbiornik Wody Kazimierz, Zbiornik Wody Stara Orunia i Zbiornik Wody Stary Sobieski to 2018 rok.

2. Na ile wystarcza woda w zbiorniku?

W zbiorniku można zgromadzić 600m3 wody. Przy założeniu, że Wyspę Sobieszewską zamieszkuje ok. 3000 osób oraz, że mieszkaniec Gdańska przeciętnie zużywa ok. 120 litrów wody dziennie, woda w zbiorniku wystarczyła by mieszkańcom Wyspy na ok. 1,5 doby.

W sezonie turystycznym ilość osób korzystających z wody wzrasta prawie 5-krotnie. Wówczas, woda w zbiorniku, może zostać zużyta w ciągu ok. 8 godzin.

3. Z jakiej wysokości grawitacyjnie woda jest dostarczana do zbiornika?

Woda do zbiornika dostarczana jest ze Zbiornika Wody Orunia położonego na wysokości ok. 62,5 m n.p.m. Rzędna wlewu do Zbiornika Kazimierz to 44 m n.p.m. Do zbiorka Orunia woda dostarczana jest z podziemnego ujęcia wody Lipce. Ujęcie wody “LIPCE” jest bardzo zasobne w wodę i pracuje od 1973 r. Położone jest ok. 3,5 km na południe od centrum Gdańska, w zlewniach dwóch rzek: Starej Raduni i Czarnej Łachy. Linia studzien ma długość 4,4 km i rozciąga się prawie południkowo od Oruni do Radunicy. Północna gałąź ujęcia wody składająca się z 7 studni leży na terenie Gdańska (w dzielnicy Orunia – Św. Wojciech – Lipce). 6 studni to studnie czwartorzędowe a pozostała jedna – to studnia kredowa.

4. Jak wygląda ujęcie wody?

Podstawowym urządzeniem ujęcia wód podziemnych jest pompa, a podstawowym obiektem – studnia. Elementy te umożliwiają dotarcie do warstw wodonośnych i wydobycie znajdującej się tam wody na powierzchnię. Uzdatnianie wody pobranej z ujęć wody podziemnej odbywa się w tzw. stacji uzdatniania wody. Jest to zespół obiektów technologicznych, których zadaniem jest oczyszczenie dostarczonej wody w taki sposób, aby jej jakość odpowiadała wymaganiom sanitarnym nie tylko w momencie uzdatnienia, ale również, a może przede wszystkim, u każdego odbiorcy. Proces uzdatniania generalnie sprowadza się do trzech etapów: napowietrzenie, odfiltrowanie na złożu filtracyjnym tj. na warstwie żwiru i piasku, które pozwala usunąć nawet najdrobniejsze zawiesiny oraz naświetlenie lampami UV (promieniowanie ultrafioletowe zwalcza drobnoustroje poprzez destrukcję ich DNA). Oczyszczona woda przechowywana jest w zbiornikach wody czystej.

5. Ile trwa proces uzdatniania wody?

Proces uzdatniania wody ze źródeł podziemnych średnio trwa ok. kilku godzin.

6. Ile czasu potrzeba by opróżnić wodę ze zbiornika do sieci?

By opróżnić zewnętrzny zbiornik potrzeba ok. 1h i 20 min., opróżnienie wewnętrznego zbiornika natomiast zajmie ok. 40 min. Oznacza to, że opróżnienie całej wody zgromadzonej w zbiorniku powinno zająć ok. 2 godz.

7. Ile czasu potrzeba by napełnić oba zbiorniki na wodę?

Zbiornik przeważnie napełnia się przez ok. 6-12 godz. Średnio do zbiornika dopływa woda w ilości ok. 50 m3/h.

8. Czy woda w zbiorniku może zamarznąć?

Zbiorniki, w których zmagazynowana jest woda w wieży ciśnień są odpowiednio zaizolowane. W ten sposób woda zabezpieczona jest przed zamarznięciem nawet w przypadku bardzo dużych mrozów. Dodatkowo, woda jest w ciągłym przepływie, co również utrudnia jej ewentualne zamarzanie (płynąca woda jest mniej podatna na zmiany temperatury w porównaniu z wodą stojącą).

Gdański Szlak Wodociągowy

W 2018 roku Gdańsk zyska nową atrakcję turystyczną i przyrodniczą. Dla zwiedzających dostępne będą dwa zabytkowe zbiorniki wody, które od wielu lat są obiektami nieczynnymi – Zbiornik Stara Orunia z 1869 r. o kubaturze 6965 m³ oraz Zbiornik Stary Sobieski z 1911 roku o kubaturze 8238 m³.

W zbiorniku oruńskim znajduje się jedno z największych i najbardziej wartościowych przyrodniczo siedlisk nietoperzy w Polsce północnej. Występuje tu niemal pełen przekrój gatunkowy tych zwierząt, w tym nocek duży – największy polski nietoperz. Zwiedzanie wnętrza zbiornika będzie możliwe poza okresem hibernacji nietoperzy.

Z kolei w Zbiorniku Stary Sobieski z 1911 roku przewidziana jest całoroczna wystawa związana z historią gdańskich wodociągów.

Trzecim elementem szlaku jest Zbiornik Wody Kazimierz na Wyspie Sobieszewskiej. Ten obiekt z kolei zyska kolejną wystawę stałą. Będzie ona związana z zasobami przyrodniczymi Wyspy Sobieszewskiej. Obecnie obiekt jest już udostępniany turystycznie – więcej na ten temat http://www.giwk.pl/zbiornikwodykazimierz/zapisynawizyty.html

Każdy z trzech obiektów jest jednocześnie punktem widokowym z zaskakującym widokiem na Gdańsk. W ramach projektu zostaną zagospodarowane ścieżki spacerowe i punkty widokowe – te zadania sfinansuje Gmina Miasta Gdańsk.

Gdański Szlak Wodociągowy to projekt, który łączy ze sobą różne elementy związane z ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gdańska – jednocześnie pozwala chronić siedlisko nietoperzy oraz piękne obiekty wodociągowe, będące dowodem innowacyjności gdańskiej myśli technicznej i przykładem znakomitej architektury przemysłowej.

Gdański Szlak Wodociągowy dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Całkowite koszty projektu to 8 738 279,80 zł, koszty kwalifikowalne to 4 700 520,00 zł. Przyznane dofinansowanie to 70% kosztów kwalifikowanych, czyli 3 290 364,00 zł.

Zwiedzaj zbiornik Kazimierz!

Zbiornik “Kazimierz” to działający obiekt hydrotechniczny, dzięki niemu mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej mają właściwe ciśnienie wody w kranach. Ogromna wieża górująca nad lasami to również świetne punkty widokowy, który można zwiedzić. Zwiedzanie trwa 75 minut i jest bezpłatne. Niezbędne jest dokonanie rezerwacji na stronie internetowej giwk.pl.

Do zbiornika może wejść jednocześnie 15 osób. „Kazimierz” czeka na turystów w czwartki, piątki, soboty i niedziele do 18 sierpnia:

  • w czwartki i piątki wejścia o godzinie 10:00; 11:30; 13:00; 14:30
  • w soboty wejścia o godzinie 12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30; 20:00 (plus zachód słońca)
  • w niedziele wejścia o godzinie 10:00; 11:30; 13:00; 14:30; 16:00; 17:30

Zapisy: http://www.giwk.pl/zbiornikwodykazimierz/zapisynawizyty.html


Oprócz pięknego widoku z tarasu widokowego, podczas wizyty obejrzeć można także dwie wystawy multimedialne we wnętrzu zbiornika. Pierwsza prezentuje zasadę działania sieci wodociągowej i rolę zbiornika w systemie zaopatrywania mieszkańców Wyspy w wodę, druga poświęcona jest walorom przyrodniczym Wyspy Sobieszewskiej – można się z niej dowiedzieć m.in. jakie ptaki odwiedzają tutejsze rezerwaty.

Piękne wideo z drona, można zobaczyć na stronie gdansk.pl: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/zbiornik-wody-kazimierz-wyspa-sobieszewska-z-podniebnej-perspektywy-dron.Zbiornik Kazimierz otwarty!

Atrakcje Gdańskiego Szlaku Wodociągowego, w tym Zbiornik Kazimierz na Wyspie Sobieszewskiej, będą dostępne od 1 czerwca, w tym roku pod hasłem #bezpiecznienaszlaku. Dla pierwszych 150 zwiedzających czekają nagrody w postaci masek wielorazowych.

Gdański Szlak Wodociągowy to oferta, która łączy w sobie różne formy spędzania czasu. Podróżując szlakiem można obcować z przyrodą, poznać ciekawe, nieznane zakątki miasta, korzystać z tarasów widokowych, by w końcu trafić do dawnych i obecnych rezerwuarów wody pitnej. Tam na zwiedzających czekają przewodnicy – pasjonaci historii Gdańska, historii myśli technicznej i miłośnicy przyrody.

Bezpiecznie na szlaku
Formuła zwiedzania Gdańskiego Szlaku Wodociągowego od zawsze polegała na kameralnych spotkaniach niewielkich grup z przewodnikiem. Powierzchnia i charakter obiektów pozwalają na zachowanie wszystkich reguł sanitarnych związanych z profilaktyką związaną z COVID-19. – Dla jeszcze większego komfortu zwiedzania i poczucia bezpieczeństwa zmniejszyliśmy liczebność grup zwiedzających. Pojawi się zatem możliwość zwiedzenia obiektów z przewodnikiem w kameralnej grupie 10 lub 15 osobowej w zależności od zbiornika – podkreśla Dorota Sawczyszyn, koordynator Szlaku z GIWK. By goście szlaku czuli się w pełni bezpiecznie wprowadzony został obowiązek dezynfekowania rąk oraz butów a także zasłanianie ust i nosa podczas wycieczki. Organizator, czyli miejska spółka GIWK zadba także o właściwą i regularną dezynfekcję powierzchni, z którymi mogą mieć kontakt zwiedzający. Nowy grafik oraz wszystkie zasady bezpiecznego zwiedzania są dostępne na www.szlak.gda.pl.

Zapisy i bilety
Wejście do zbiorników podziemnych Orunia i Sobieski jest biletowane (koszt biletu wynosi 9 zł). Zwiedzanie zbiornika wieżowego Kazimierz jest bezpłatne. Najlepszym gwarantem zdobycia miejsca w grupie jest rezerwacja oraz zakup biletu na stronie internetowej www.szlak.gda.pl. Jest to jednocześnie sposób zapewniający największe bezpieczeństwo. Istnieje także możliwość zakupu biletu (w przypadku dwóch podziemnych zbiorników wody) na miejscu za pośrednictwem karty płatniczej oraz gotówką.

3 wodociągowe obiekty, 3 tarasy widokowe
Przystanki lokalnej, wodociągowej i przyrodniczej podróży zlokalizowane są w trzech dzielnicach Gdańska – we Wrzeszczu, Oruni i na Wyspie Sobieszewskiej. Szlak Wodociągowy to dwa historyczne, podziemne rezerwuary wody oraz współczesna wieża ciśnień. Zwiedzając wszystkie trzy obiekty można skorzystać nie tylko z bogatej oferty edukacyjnej ale także zyskać różne spojrzenia na miasto – na jego podziemia oraz perspektywę z lotu ptaka. Szlak to także trzy tarasy widokowe oraz popularne miejsce zimowania nietoperzy.

Zbiornik Kazimierz to współczesna budowla wodociągowa, która służy mieszkańcom Wyspy Sobieszewskiej. Z tarasu rozpościera się piękny widok z wysokości 10 m ponad koronami drzew na Zatokę Gdańską, Żuławy Gdańskie oraz Wyspę Sobieszewską. Dla zwiedzających dostępna jest także multimedialna wystawa poświęcona walorom przyrodniczym Wyspy Sobieszewskiej.

Harpuś na Wyspie Sobieszewskiej

Samodzielny Harpuś rusza Gdańskim Szlakiem Wodociągowym!
Partnerem rodzinnej odsłony popularnego Harpusia jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna, która szykuje niespodzianki dla uczestników! Trasy po Wyspie Sobieszewskiej, w pobliżu Zbiornika Wody Kazimierz, będą dostępne w dniach 13-21 czerwca 2020.
Czas na rodzinny weekend na Wyspie Sobieszewskiej.

Czas ruszać do lasu! Jeszcze minie trochę czasu zanim się zobaczymy na tradycyjnym Harpusiu, ale z przyjemnością zdalnie wyślemy Was na trasę 🙂
Zapraszamy na 8. edycję Samodzielnego Harpusia, który jednocześnie będzie drugim z serii “Harpuś na Gdańskim Szlaku Wodociągowym”.

Trasa będzie aktywna w dniach 13-21 czerwca, a mapę prześlemy Wam na podanego maila. Samodzielny Harpuś odbywa się całkowicie indywidualnie, nie spotykamy się osobiście 🙂 Zapraszamy do spacerów i treningów! Udział w Harpusiu to świetny pomysł na rodzinny długi weekend!

Nie zabraknie nowej, zdalnej formuły naszego losowania – każdy Samodzielny Harpuś będzie skrywać tajemne hasło, a po wysłaniu go do nas otrzymacie unikalny prezent!

Szczegóły i zapisy jak zawsze na www.harpagan.pl/harpus/.

Samodzielny Harpuś #8 Zbiornik Wody Kazimierz, trasa dostępna jest od 13 czerwca (11:00) do 21 czerwca (18:00)

Zasady uczestnictwa

Samodzielny Harpuś odbywa się całkowicie indywidualnie, nie spotykamy się osobiście:) Zapraszamy do spacerów i treningów! Mapy zostaną rozesłane na maile podane w zgłoszeniu. Na mapach Samodzielnego Harpusia nadrukujemy mini kartę startową, na której możecie potwierdzać odwiedzane PK. Część z nich będzie zagadkami z hasłem.

OPIS PUNKTÓW I SKALA MAPY, FORMA IMPREZY

  • punkty kontrolne w terenie zostaną oznaczone papierowymi lampionikami i biało-czerwonymi szarfami
  • szczegółowe informacje odnośnie długości tras, skali mapy oraz opisy punktów kontrolnych zostaną podane na mapie

TRASY

  • ZIELONA – 12 PK,
  • NIEBIESKA – 17 PK,
  • CZERWONA – 22 PK,
  • CZARNA – 30 PK

REGULAMIN

Dostępny na naszej stronie internetowej https://www.harpagan.pl/harpus/regulamin/

OPŁATA STARTOWA

Pakiet Samodzielnego Harpusia (czyli naszych imprez w wersji “zdalnej”) kosztuje 20 zł za cały zespół.

ZGŁOSZENIA

Internet: Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco na aktywne w danym momencie Samodzielne Harpusia, a konkretne daty podane są w Strefie Uczestnika. Zgłoszenia przez formularz na stronie https://www.harpagan.pl/harpus/edycja/

WSPÓŁPRACA:

Partner cyklu “Harpuś na Gdańskim Szlaku Wodociągowym” – GIWK

NIESPODZIANKI:

Na mapach Samodzielnego Harpusia nadrukujemy mini kartę startową, na której możecie potwierdzać odwiedzane PK. Część z nich będzie zagadkami z hasłem. Zachęcamy do wysłania nam tajemnego hasła, byśmy mogli Wam wysłać niespodziankę, unikalną i przeznaczoną tylko dla uczestników akcji Samodzielny Harpuś!

Dodatkowo szykujemy wraz z GIWK liczne upominki! W dniach i godzinach otwarcia zbiornika (podajemy je niżej), możesz wejść do zbiornika, pokazać mapę i podać znalezione hasło, a otrzymasz upominek oraz pamiątkową naklejkę!

Zwiedzaj Wyspę: Zbiornik Wody Kazimierz

Gromadzi 600 m3 wody, sam ma wysokość 30 m, a widok ze szczytu ponad koronami drzew rozpościera się aż na wysokości 45 m n.p.m. To oczywiście Zbiornik Wody Kazimierz, który jest częścią Gdańskiego Szlaku Wodociągowego. Polecamy zwiedzanie tej wyjątkowej atrakcji Wyspy Sobieszewskiej! Wstęp jest bezpłatny, należy się jednak zapisać na stronie: https://szlak.gda.pl/zbiornik-wody-kazimierz/.

Z tarasu zlokalizowanego 10 m ponad koronami najwyższych drzew rozpościera się widok na Wyspę Sobieszewską, Żuławy Gdańskie oraz Zatokę Gdańską. Wewnątrz na zwiedzających czeka wystawa multimedialna, poświęcona walorom przyrodniczym Wyspy. To jedna z najciekawszych atrakcji Wyspy Sobieszewskiej!

Przy Zbiorniku Wody Kazimierz możemy również zagrać w interaktywną grę Śladami Plentego: wystarczy pobrać aplikację: https://gdanskwyspasobieszewska.pl/pl/aktualnosci/gra-miejska-sladami-plentego/.

Zbiornik Wody Kazimierz jest czynnym zbiornikiem pełniącym przede wszystkim funkcję techniczną. Został oddany do użytku w 2015 roku.

Wideo o Zbiorniku Wody Kazimierz

Konkurs Fotograficzny. Gdański Szlak Wodociągowy

GIWK zaprasza do letniego konkursu fotograficznego z okazji obchodzonego 19 sierpnia Dnia Fotografii.  Żeby wziąć w nim udział, wystarczy za pomocą formularza znajdującego się na stronie http://blizejzrodel.pl/konkursy/kadry-ze-szlaku przesłać autorskie zdjęcie z Gdańskiego Szlaku Wodociągowego. Konkurs trwa do 31 sierpnia.

2 odrestaurowane historyczne obiekty: Zbiornik Wody Stara Orunia (1869) i Zbiornik Wody Stary Sobieski (1911) oraz nowoczesna wieża ciśnień – Zbiornik Wody Kazimierz (2015) wraz z tarasami widokowymi, pozwalają spojrzeć na historię i myśl techniczną Gdańska tak spod ziemi, jak i z lotu ptaka. To atrakcja dla miłośników historii, techniki i przyrody, dla poszukiwaczy przygód, ale także dla wszystkich, którzy kochają robić zdjęcia!

Do wygrania 4 zestawy składające się z praktycznej saszetki i miarki, a dla autora najlepszego zdjęcia – miarka i efektowny bambusowy wachlarz, który ukoi zmysły i ucieszy oko. Link do formularza zgłoszeniowego: http://blizejzrodel.pl/konkursy/kadry-ze-szlaku/.

Harpuś na Wyspie Sobieszewskiej

Rusz z mapą po przygodę! Gdański Szlak Wodociągowy oraz Dzielnicowa Impreza na Orientację “Harpuś” zapraszają 27 czerwca na rodzinną, dzielnicową imprezę na orientację na Wyspie Sobieszewskiej w okolicach Zbiornika Wody Kazimierz. Starty od 11.00 do 12.30, obowiązuje rejestracja: https://www.harpagan.pl/harpus. Na każdego czeka profesjonalna, kolorowa mapa, po powrocie na metę dyplomy, poczęstunek i inne atrakcje.

Świetna zabawa gwarantowana – 4 trasy do wyboru. Zapraszamy najmłodsze szkraby, rodziny z małymi i dużymi dziećmi i prawie dorosłą młodzieżą! Doświadczeni biegacze też znajdą trasę na dobry trening.

Harpuś wokół Zbiornika Wody Kazimierz

Dzielnicowa Impreza na Orientację Hapruś znów na Wyspie Sobieszewskiej! Organizatorzy zapraszają 14 maja na niedzielne, rodzinne przygody z mapą wokół Zbiornika Wody Kazimierz. Do wyboru są 4 trasy odpowiednie dla starszy i młodszych miłośników zabaw z mapą. Starty możliwe są od godz. 10.30 do 13.00.

Pierwszą edycją tegorocznego Harpusia na Gdańskim Szlaku Wodociągowym będą odwiedziny w terenach Zbiornika Kazimierz w Sobieszewie! Polecamy również rezerwację wizyty w Zbiorniku – będzie on czynny w harpusiową niedzielę!

Harpuś jest współorganizowany przez GIWK oraz Gdański Szlak Wodociągowy.

Obywatele Ukrainy startują bezpłatnie.

W niedzielę dla każdego przygotujemy kolorową, profesjonalną mapę do biegu na orientację z ciekawymi trasami, a po powrocie na metę czekać będą dyplomy, poczęstunek i inne atrakcje!

Zaczynamy od 10:30 (czynna baza imprezy) na polanie śródleśnej pomiędzy Zbiornikiem Kazimierz a Hotelem Orle. Starty od 10:30 do 13:00.

Rusz z mapą po przygodę!

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt według ustawień przeglądarki.
X
X